Thỏa thuận đăng ký người dùng

Giao dịch ngoại hối có thể không nhất thiết tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia bạn, vì vậy hãy chắc chắn tham khảo ý kiến người liên quan trước khi mở tài khoản. Tất cả các hành động đăng ký và mở tài khoản đại diện cho việc bạn đã xác nhận và đồng ý tự chịu trách nhiệm pháp lý liên quan và không có trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc liên quan nào với Trang web.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng vndfx.com (sau đây gọi là "Trang web").

Các điều khoản sau đây áp dụng cho các trang web được phát triển bởi vndfx.com ("Công ty") mà bạn sử dụng. Điều khoản này áp dụng cho trang web này và bất kỳ dịch vụ nào có được thông qua trang web này ("Dịch vụ"). Khi bạn chọn đồng ý, các Điều khoản này sẽ ràng buộc về mặt pháp lý đối với bạn. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Trang web này được phát triển, sở hữu, vận hành và duy trì bởi Công ty. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng trang web này hoặc chấp nhận bất kỳ dịch vụ nào.

Công ty có quyền quyết định thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào bất cứ lúc nào và đơn phương và bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản định kỳ. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực trong thời gian thực và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ Điều khoản sửa đổi nào.

1, Định nghĩa

1.1 Đại lý: có nghĩa là các công ty giao dịch được liệt kê trong trang web này, trên nền tảng của họ có thể giao dịch các loại phái sinh tài chính, ngoại hối và phái sinh, hàng hóa tương lai, cổ phiếu, hợp đồng chênh lệch, hợp đồng chỉ số chứng khoán, v.v.

1.2 Mở tài khoản: là tài khoản mà bạn tự mở với Nhà giao dịch để giao dịch.

1.3 Giao dịch nạp tiền: nghĩa là bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch mà bạn tự mở để thực hiện giao dịch.

1.4 Hoàn tiền: có nghĩa là sau khi bạn liên kết thông tin tài khoản giao dịch mà bạn đã mở với Nhà giao dịch với Trang web này và được Công ty xem xét, Công ty sẽ tự động hoàn lại cho bạn khoản hoa hồng giao dịch mà Nhà giao dịch đã trả cho Công ty theo tỷ lệ nhất định dựa trên hồ sơ giao dịch nạp tiền trong tài khoản của bạn.

1.5 Chênh lệch Châu Âu-Mỹ: là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của EURUSD trong giao dịch ngoại hối do nhà giao dịch cung cấp.

1.6 Số tiền nạp tối thiểu: là yêu cầu về số tiền tối thiểu mà nhà giao dịch yêu cầu bạn thực hiện giao dịch nạp tiền sau khi mở tài khoản.

1.7 Lô tối thiểu: là khối lượng giao dịch tối thiểu mà bạn có thể thực hiện giao dịch nạp tiền với nhà giao dịch.

2, Mô tả dịch vụ

2.1 Bạn có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch nạp tiền với nhà giao dịch thông qua trang web này.

2.2 Sau khi bạn đăng ký thành công với trang web này, thông tin tài khoản giao dịch gắn liền với Nhà giao dịch và được Công ty xem xét, bạn có thể nhận được phần thưởng hoàn tiền từ Công ty thông qua hồ sơ giao dịch nạp tiền tại Nhà giao dịch.

3. Phạm vi ủy quyền

3.1 Khi bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, Công ty cho phép bạn truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà bạn biết là rõ ràng, có thể rút lại bất cứ lúc nào, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và hạn chế. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty hoặc sử dụng bất kỳ trang web và/hoặc dịch vụ nào ngoài phạm vi đã thỏa thuận trong Thỏa thuận này, mối quan hệ dịch vụ giữa Công ty và bạn sẽ bị chấm dứt bất cứ lúc nào và bạn phải chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh.

3.2 Bạn không thể thực hiện các hành động sau mà không có sự cho phép của Công ty:

3.2.1 Sử dụng bình thường bất kỳ hành vi sao chép, sao lưu nào ngoài trang web này;

3.2.2 để dịch, sáp nhập, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi trang web này;

3.2.3 thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với toàn bộ hoặc một phần của Trang web hoặc cho phép toàn bộ hoặc một phần của Trang web được kết hợp hoặc tạo thành các thủ tục khác;

3.2.4 thực hiện phân tách, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh trên cơ sở toàn bộ hoặc một phần của trang web này;

3.2.5 Sử dụng mã nguồn của trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc bất kỳ hiển thị công khai nào;

3.2.6 Xóa bản quyền hoặc biểu tượng độc quyền khác của bất kỳ trang web nào.

4, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

4.1 Các mặt hàng dịch vụ và trang web này được cung cấp trên cơ sở "hiện có". Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, tuyên bố, từ chối tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác.

4.2 Công ty sẽ không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào về tính khả dụng của tất cả các mạng như điện thoại di động liên quan đến trang web này hoặc tất cả các mạng như điện thoại di động.

4.3 Công ty không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về việc trang web này có bị vi rút hoặc các thành phần có hại khác xâm nhập hay không.

4.4 Bạn phải giữ an toàn tài khoản đăng nhập và mật khẩu của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của tài khoản và mật khẩu.

4.5 Khách truy cập và người dùng đã đăng ký của trang web này có trách nhiệm xác nhận rằng họ bị ràng buộc bởi các điều khoản của luật hoặc quy định địa phương và phải tuân thủ và không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào.

4.6 Nội dung trên trang web này không nên được coi là một lời đề nghị cho người dùng đã đăng ký để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

4.7 Bất kỳ hành động đầu tư nào của khách truy cập và người dùng đã đăng ký vào trang web này đều là tự nguyện và trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào và trách nhiệm liên quan đến hành động đầu tư của bạn.

4.8 Trang web này cam kết cung cấp hoa hồng hoàn trả chất lượng cao cho khách hàng và hoàn trả hoa hồng nhận được từ nhà giao dịch một cách kịp thời. Tuy nhiên, vì bất kỳ lý do gì, nếu trang web này không nhận được hoa hồng từ nhà giao dịch, bạn sẽ không thể hoàn lại tiền hoa hồng và bạn cũng tự nguyện từ bỏ quyền truy cập vào trang web này.

4.9 Bạn đồng ý rằng khoản hoàn tiền hoa hồng giao dịch của bạn trong vòng 90 ngày kể từ khi bạn đăng ký thành công trên trang web này, thông tin tài khoản giao dịch gắn liền với nhà giao dịch và được Công ty xem xét là khoản hoàn tiền hợp lệ, hơn 90 ngày không phải là khoản hoàn tiền hợp lệ vì hệ thống và các lý do liên quan, trang web này không còn được thống kê và hoàn tiền nữa, bạn tự nguyện từ bỏ quyền yêu cầu hoàn tiền và thu hồi được mô tả ở trên cho trang web này.

5. Quyền và nghĩa vụ

5.1 Bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành động của bạn trên trang web này. Thông tin có chứa một trong những điều sau đây không được đăng trên trang web này:

5.1.1 Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia, phá hoại thống nhất đất nước.

5.1.2 Lật đổ chính quyền nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.

5.1.3 Tổn hại danh dự và lợi ích quốc gia

5.1.4 Kích động thù hận dân tộc, phân biệt đối xử dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc.

5.1.5 Phá hoại chính sách tôn giáo của Nhà nước, tuyên truyền tà giáo và mê tín phong kiến.

5.1.6 Truyền bá tin đồn, bịa đặt hoặc xuyên tạc sự thật, gây rối trật tự xã hội và gây bất ổn xã hội.

5.1.7 Truyền bá mê tín dị đoan, tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm.

5.1.8 Xúc phạm hoặc phỉ báng người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

5.1.9 Thực hiện các hoạt động quảng cáo thương mại

5.1.10 Gây nhiễu hoặc làm xáo trộn các dịch vụ mạng và không tuân thủ tất cả các giao thức, quy định, thủ tục và thông lệ mạng sử dụng các dịch vụ mạng.

5.1.11 Nội dung khác bị cấm theo các quy định bắt buộc như pháp luật, quy định hành chính.

5.2 Khi bạn sử dụng trang web này, bạn bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau:

5.2.1 Trực tiếp hoặc gián tiếp quảng cáo các trang web cạnh tranh khác hoặc quảng cáo cho các trang web cạnh tranh tương tự khác trên trang web này.

5.2.2 Gây rối trật tự trong cộng đồng của trang web này bằng cách đăng quảng cáo không liên quan đến chủ đề hoặc thông tin vô nghĩa trong cộng đồng.

5.2.3 Các hành vi khác có thể gây bất lợi cho trang web hoặc vi phạm bất kỳ quy định bắt buộc nào như luật pháp và quy định hành chính của quốc gia bạn.

6, điện thoại di động và tất cả các thiết bị khác và các nhà khai thác bên thứ ba hạn chế

6.1 Bạn chỉ có thể sử dụng tất cả các thiết bị, chẳng hạn như điện thoại di động được trang web này công nhận, đã được sửa đổi và vi phạm các thông số kỹ thuật và yêu cầu của nhà sản xuất phần mềm hoặc phần cứng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa phần cứng hoặc kiểm soát phần mềm, không được coi là điện thoại di động được công nhận. Điều khoản này nghiêm cấm việc sử dụng trang web này trên tất cả các thiết bị như điện thoại di động đã được sửa đổi.

6.2 Công ty không đảm bảo rằng trang web này tương thích với tất cả các thiết bị như điện thoại di động của bạn.

6.3 Việc sử dụng trang web này có thể bị giới hạn bởi các điều khoản trong thỏa thuận của bạn với tất cả các nhà sản xuất thiết bị như điện thoại di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ điện thoại mà bạn là thành viên.

7, Sở hữu trí tuệ

7.1 Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên trang web này thuộc về nhà phát triển. Trang web này đã được cấp phép cho bạn và bạn không có bất kỳ quyền nào khác đối với trang web này ngoài Thỏa thuận này để sử dụng, cấp phép, chuyển nhượng, v.v.

7.2 Bạn không có quyền truy cập vào mã nguồn của trang web này.

8, Điện thoại di động và tất cả các dịch vụ tiền đề

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiếp cận các dịch vụ web được cung cấp bởi bên thứ ba, chẳng hạn như nhà khai thác điện thoại của bạn, và các khoản phí của bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan, chẳng hạn như phí dịch vụ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc nhà khai thác điện thoại di động của bạn.

9. Cam kết bồi thường

9.1 Bạn đồng ý bồi thường cho Công ty, các chi nhánh và các giám đốc, quản trị viên, cổ đông, đại lý hoặc các đối tác, nhân viên khác, v.v., và tất cả các chi phí liên quan đến khiếu nại với các bên thứ ba khác (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí kiện tụng, đi lại, điều tra, công chứng, nhân chứng, luật sư và các chi phí liên quan khác) khi phát hiện:

9.1.1 Sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ vượt quá phạm vi của Thỏa thuận này;

9.1.2 bất kỳ vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc Chính sách bảo mật của Công ty;

9.1.3 bất kỳ tranh chấp hoặc hành động, trọng tài phát sinh từ hành động, lỗi hoặc sơ suất của bạn;

9.1.4 Bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;

9.1.5 Sử dụng Trang web và Dịch vụ vi phạm pháp luật hoặc quy định hành chính.

10, Dịch vụ cập nhật kịp thời

Công ty có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào hoặc không cần thông báo trước cho bạn. Bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ phải tuân theo các Điều khoản này, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sửa đổi Dịch vụ.

11, Chấm dứt dịch vụ

Bất kể theo bất kỳ điều khoản nào, Công ty có quyền tuyệt đối chấm dứt quyền sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của bạn mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình, cũng như ngăn chặn hoặc ngăn chặn bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc chấm dứt trang web hoặc dịch vụ mà bạn cho phép sử dụng.

12, Điều khoản bảo mật

12.1 Sau khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách bảo mật và thông tin bảo mật của Công ty có thể được cập nhật theo thời gian.

12.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho Công ty liên quan đến Dịch vụ, trong phạm vi được pháp luật cho phép, có thể được chia sẻ với các công ty con và đối tác bên thứ ba của Công ty. Bằng cách này, bạn đồng ý rằng Công ty sẽ cung cấp thông tin và thông tin bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến Công ty và miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Công ty.

13, Giới hạn trách nhiệm

13.1 Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp hoặc mất mát nào phát sinh từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc kết nối (và/hoặc có thể kết nối) Trang web hoặc Dịch vụ, cho dù bạn hoặc bên thứ ba có thông báo cho Công ty hay không. Trách nhiệm này thuộc về bạn và các bên thứ ba liên quan.

13.2 Ngoài các điều khoản trên, Công ty được miễn tử vong hoặc thương tích cá nhân do (a) sơ suất của bạn hoặc/và bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (ii) trách nhiệm pháp lý phát sinh từ tuyên bố gian lận của bạn hoặc/và bất kỳ bên thứ ba nào.

14 Giải quyết tranh chấp

14.1 Thỏa thuận này không nhất thiết phải áp dụng cho luật pháp địa phương của bạn và nếu bạn đồng ý với Thỏa thuận này, điều đó có nghĩa là bạn cũng phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động như vậy ở các quốc gia nơi các hoạt động giao dịch và phi giao dịch bị hạn chế hoặc cấm theo luật.

14.2 Đối với bất kỳ tranh chấp nào bạn có với Công ty, bạn nên liên hệ ngay với Công ty để giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán trước.

14.3 Trong trường hợp bạn và Công ty không thể thương lượng giải quyết tranh chấp trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp, các bên đồng ý khởi kiện lên tòa án nơi Mạng lưới hoạt động.

15, Lời khuyên đặc biệt

Đừng cố gắng sử dụng hoặc điều chỉnh trang web này trong khi lái xe. Nếu không, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web này.

16, Khác

16.1 Công ty có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của các Điều khoản này cho các đối tượng khác.

16.2 Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép, ủy quyền, ủy thác hoặc thực hiện toàn bộ hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ trong Thỏa thuận này.

16.3 Việc không thực hiện hoặc trì hoãn bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Công ty trong việc thực hiện hoặc thực thi các Điều khoản này không cấu thành việc từ bỏ các quyền hoặc quy định đó.

16.4 Nếu bất kỳ điều khoản nào được tòa án của bất kỳ thẩm quyền nào xác định là không thể thi hành hoặc vô hiệu, các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực pháp lý.

16.5 Trong trường hợp có xung đột giữa Thỏa thuận này và các thỏa thuận hoặc chính sách khác của Công ty, Điều khoản này sẽ được ưu tiên.

16.6 Thỏa thuận này không đặt ra giới hạn về quyền đối với bất kỳ bí mật thương mại, bản quyền, bằng sáng chế hoặc luật pháp nào khác của Công ty. Việc Công ty không thực hiện các quyền của mình ngay lập tức không cấu thành việc từ bỏ các quyền đó.

16.7 Trừ khi được quy định rõ ràng, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty và thay thế tất cả các cam kết, thỏa thuận hoặc đại diện trước đó, bằng văn bản hoặc bằng miệng.

16.8 Lợi nhuận thu được của bạn không được khai thác lỗ hổng hệ thống (không giới hạn ở việc sử dụng công nghệ máy tính cho các cuộc tấn công độc hại hoặc mua chuộc nhân viên) để thu được lợi nhuận không chính đáng, tùy thuộc vào dữ liệu gốc của nhà giao dịch, và nếu bạn có lợi ích thu được bất hợp pháp, trang web này sẽ có quyền thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và chịu trách nhiệm pháp lý.