logo
xm- top
Trái Phiếu Quốc Gia
Trái Phiếu
nước mỹ
Châu Á
Châu Úc
Châu Âu
Châu phi
exness

Trạm dữ liệu trao đổi dễ dàng cung cấp tất cả các loại dữ liệu thị trường theo thời gian thực trên thị trường tài chính quốc tế, bao gồm tỷ giá hối đoái, chuyển đổi tỷ giá hối đoái, tỷ giá RMB, thị trường kim loại quý, giá dầu thô quốc tế, chỉ số chứng khoán toàn cầu, dữ liệu tài chính của nhiều quốc gia khác nhau, ngoài dữ liệu thị trường theo thời gian thực, dễ dàng trao đổi Dữ liệu còn cung cấp đồ họa xu hướng thời gian thực của các dữ liệu tài chính này và chức năng phân tích so sánh của các đồ họa dữ liệu khác nhau để giúp các thành viên dễ dàng nắm bắt xu hướng thay đổi của thị trường tài chính quốc tế.