logo
xm- top
Lịch Tài Chính
Cài lại
Thứ sáu
05-17
Thứ bảy
05-18
Chủ nhật
05-19
Thứ hai
05-20
Thứ ba
05-21
Thứ Tư
05-22
Thứ năm
05-23
2024
2024-05-23Lọc
23:00
Giá sản xuất thay đổi
Giá trị hiện hành:
19.1%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
18.4%
23:00
PPI MoM
Giá trị hiện hành:
2.4%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
1.8%
23:00
Trái phiếu Chính phủ 10N
Giá trị hiện hành:
3.749%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
3.595%
00:00
20-Year Bond Auction
Giá trị hiện hành:
4.818%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
4.635%
01:00
Lãi suất
Giá trị hiện hành:
-
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
05:45
Doanh số bán lẻ YoY
Giá trị hiện hành:
-4.1%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
05:45
Doanh số bán lẻ MoM
Giá trị hiện hành:
-1.9%
Giá trị dự đoán:
-0.3%
giá trị thực:
-
06:00
Pmi tổng hợp
Giá trị hiện hành:
53
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
06:00
sản xuất PMI
Giá trị hiện hành:
49.6
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
06:00
PMI dịch vụ
Giá trị hiện hành:
53.6
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
06:50
Đầu tư chứng khoán nước ngoài
Giá trị hiện hành:
¥660.8B
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
06:50
Đầu tư trái phiếu nước ngoài
Giá trị hiện hành:
¥-396.6B
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
07:00
Lãi suất
Giá trị hiện hành:
-
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
07:30
sản xuất PMI
Giá trị hiện hành:
49.6
Giá trị dự đoán:
49.7
giá trị thực:
-
07:30
PMI dịch vụ
Giá trị hiện hành:
54.3
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
07:30
Pmi tổng hợp
Giá trị hiện hành:
52.6
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
08:00
Kỳ vọng lạm phát
Giá trị hiện hành:
4.6%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
08:00
Lãi suất
Giá trị hiện hành:
3.5%
Giá trị dự đoán:
3.5%
giá trị thực:
-
12:00
sản xuất PMI
Giá trị hiện hành:
58.8
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
12:00
PMI dịch vụ
Giá trị hiện hành:
60.8
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
12:00
Pmi tổng hợp
Giá trị hiện hành:
61.5
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
14:15
Pmi tổng hợp
Giá trị hiện hành:
50.5
Giá trị dự đoán:
51
giá trị thực:
-
14:15
sản xuất PMI
Giá trị hiện hành:
45.3
Giá trị dự đoán:
45.8
giá trị thực:
-
14:15
PMI dịch vụ
Giá trị hiện hành:
51.3
Giá trị dự đoán:
51.7
giá trị thực:
-
14:30
Pmi tổng hợp
Giá trị hiện hành:
50.6
Giá trị dự đoán:
51
giá trị thực:
-
14:30
PMI dịch vụ
Giá trị hiện hành:
53.2
Giá trị dự đoán:
53.5
giá trị thực:
-
14:30
sản xuất PMI
Giá trị hiện hành:
42.5
Giá trị dự đoán:
43.1
giá trị thực:
-
14:50
FDI (YTD) YoY
Giá trị hiện hành:
-26.1%
Giá trị dự đoán:
-
giá trị thực:
-
15:00
Pmi tổng hợp
Giá trị hiện hành:
51.7
Giá trị dự đoán:
52
giá trị thực:
-
15:00
PMI dịch vụ
Giá trị hiện hành:
53.3
Giá trị dự đoán:
53.5
giá trị thực:
-
exness